İNŞAAT RUHSATI EVRAKLARI

 

 

Son Tapu Senedi

Kadastro Çapı

Aplikasyon Krokisi

Yol Kot Tutanağı

Bina Aplikasyon Tutanağı

İmar Durum Belgesi

YİBF Belgesi

Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

Yapı Denetim Bedeli Makbuzu

Müteahhit Taahhütnamesi

Müteahhit vergi kaydı

Müteahhit Ticaret Sicil Kaydı

Mal sahibi Vergi No

Mimari Proje

Statik Proje Hesabı

Elektrik Proje

Sıhhi Tesisat Projesi

Isı Yalıtım Hesabı

Zemin etüt Raporu

Proje Müelliflerinin taahhütnameleri