T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

                                                                                               SEÇİM DEVRESİ: 30.03.2014

                                                                                               TOPLANTI TARİHİ: 03.05.2017

                                                                                               TOPLANTI DÖNEMİ: OLAĞAN

                                                                                               TOPLANTI GÜNÜ: ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca MAYIS 2017 Olağan Meclis Toplantısı 03.05.2017 tarihinde tek oturum halinde toplanmıştır. 03.05.2017 tarihli Meclis Toplantısında Ali AYGÜN, Mehmet NAİR ve Ozan TOPSOY’un haricinde diğer tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.

 

2017 MAYIS AYI MECLİSİ

 

ÖMER FARUK MUTAN:   Değerli arkadaşlar Mayıs Ayı Kepez Belediyesi olağan toplantısını açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz var. Sadece Ozon, Ozan. Ozon nerden çıktı? Ozan kardeşimiz yok. Onun dışında herkes burada. Çoğunluk oldu açtım. Hemen gündemi arz edeceğim. Önergeler var. Onunla birlikte toplu onayınıza sunacağım. Başkanlık gündemini arz ediyorum. Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesabının görüşülmesi, sen oku.

ERHAN BEKTAŞ:

1.      Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesabının görüşülmesi,

2.      Beldemizde, 10-11-12-13-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılması talep edilen, "Bilim, Kültür ve Sanat'ta Güzeli Arayış Kongresi" hususunun görüşülmesi,

3.      Belediyemiz Halk Oyunları Kursiyerlerinin, 12-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapacağı yurtdışı gezisi hususunun görüşülmesi,

4.      Beldemiz sınırları içerisinde bulunan, ismi olmayan sokaklara isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

5.      Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 8. Cadde'de bulunan Park Alanı'na isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

6.      Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/86 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

7.      Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/87 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

8.      Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/92 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C-3C, Ada: 178, Parsel: 7-8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

9.      Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/93 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

10.  Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/94 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.  Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Temmuz ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

12.  Kapanış.

 

ÖMER FARUK MUTAN:  Evet, Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler?  Edilmiştir. Önergeler var, onları arz ediyoruz.

ERHAN BEKTAŞ:Önerge Meclis Başkanlığına İlgi: Prof. Dr. Süha ÖZDEN'in 27.04.2017 tarih ve 19765 sayılı yazısı. İlgi yazıya bahse konu, 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde düzenlenecek olan "Uluslararası Coğrafya ve Yerbilimlerinde CBS Uygulamaları Sempozyumu"nun amacı; coğrafya, jeoloji, arkeoloji, ekoloji, planlama, turizm, ulaşım vb. alanlarda Coğrafi Bilgi Sistemleri metodolojisini kullanan araştırmacıları bir araya getirmek, bu alanlardaki bilim insanlarının deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşmak ve uluslararası işbirliği olanaklarını geliştirmek olduğu dile getirilmiş olup, söz konusu sempozyum çerçevesinde 18 Ekim 2017 Çarşamba günü 200 kişinin katılacağı akşam yemeği organizasyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun (Madde 60), Belediye Giderleri Maddesinin (n) fıkrası gereği (Sosyo-Kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler) ilgili gider kalemlerinden karşılanması hususunda gerekli meclis kararı alınmasın arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ Meclis Üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. İkinci önergeyi arz ediyoruz.

ERHAN BEKTAŞ: İlgi: Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürlüğü'nün 02.05.2017 tarih ve 6054826 sayılı yazısı. İlgi yazıya bahse konu, 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17. maddesi ile 5393 Belediye Kanununun 14. maddesi "Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis'i kararıyla ödül verilebilir. Belediyeler ‘in bu bent uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl gelirlerinden Belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçemez." şeklinde değiştirilmiş olup, bu itibarla ilgi yazıya istinaden, Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8/B sınıfı, 512 okul numaralı öğrencisi Selin IŞIK, 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılan, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınavlarında 120 soruda 120 doğru cevap vererek derece yapmıştır. Öğrencinin bu başarısından dolayı, 29 Mayıs - 07 Haziran 2017 tarihleri arasında "Kardeş Okul" projesi kapsamında düzenlenecek olan Romanya gezisinin masraflarının, Belediyemiz gider bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanması hususunda gerekli meclis kararın alınmasını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ meclis üyesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet orada okul hocalarının orada imzalı şeyi var. Onu gösterir misin? Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Romanya Köstence ile bir kardeşlik bağı ile geldiler. Mayıs ayında da onlar oraya gidecek. Ben yine bir kitap dağıttım ondan getirir misin? Çocuklara dağıtılan kitaplardan Meclis Üyesi arkadaşlara da dağıtalım. Kitap dağıtımına gittiğimizde dediler ki: Çocuğumuz var bizim. Beklemiyorduk 120 de 120 yaptı. Biz bunu heyete kabul etmek istiyoruz ama maddi durum yok. Dedim yazın. Ortak bir karar alın. Meclise gelsin. Arkadaşlarla oturalım konuşalım. Bunu da şey diyelim yani, atıyorum diğer okullarda da var mıdır? Vardır. Ama böyle bir yurtdışı gezisi olayı var mı onlarda? Yoktur. Eğer olursa öyle birşey, 120 de 120 yapanları, okullardan listeler isteyelim, gelsin. Onlara da bir ödül verelim. Bu Belediye Meclisi 2000 ya da 2001 yılında Fen Lisesi geldiğinde Türkiye ikincisi olan çocuğa Belediye Başkanının maaşı kadar bak, öyle bordro maaşı değil. Ne alıyorum ben şu anda 6 – 7 civarında. O kadar ödül vermiştik. Yaşar’ın çocuğuydu. Çocuğun adı neydi bilmiyorum ama şu anda o Amerika’da ne yapıyor biliyor musun? Akademik kariyer yapıyor. Kaldı orada. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Üçüncü önergeyi arz ediyoruz. 

ERHAN BEKTAŞ: Öğr. Gör. Sema Güzey KANDEMİR'in 01.02.2017 tarih ve 16354 sayılı yazısı. İlgi yazı ile, 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan "8. Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı"nın, Çocukluk Bizde Kalsın Derneği, Belediyemiz ile ortaklaşa düzenlemek için talepte bulunmuşlardır. Bu itibarla söz konusu çalıştayın Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ile ortaklaşa, Belediyemiz Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenmesi ve ilgi yazı ekinde bulunan ihtiyaç malzemelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun (Madde 60), Belediye Giderleri Maddesinin (n) fıkrası gereği (Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler) ilgili gider kalemlerinden karşılanması hususunda gerekli Meclis Kararı alınması arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet son anda gelince benim imzamla giriyor. Biraz sonra yine, bir etkinlik yine. Turhan Mildon’da çok da abartılı bir şey de değil. O yüzden hadi Meclise taşıyalım konuyu dedik. Hem bilgi sahibi olalım dedik. Birazdan arz edeceğiz. Şunlar da ihtiyaçlar. Bloknot, tükenmez kalem, karton, bez çanta falan. Evet gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Dördüncü önergeyi arz ediyoruz.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVA, Ada: 128, Parsel: 8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ. Meclis üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne bu? Bu önerge önerge. 

ERHAN BEKTAŞ: 128 ada, 8 parsel.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Anladım. Evet, konu buymuş. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum? Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edildi. Son, beşinci önerge.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-13C-3C, Ada: 545, Parsel: 6-7-8-9-10'da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR, Meclis Üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet şeyi gösterin, Yeltepe ekmek fırınını. Okla göster. Yeltepe ekmek fırını. Camiyi göster, camii. Yeltepe ekmek fırınından merdivenle aşağıya doğru inen sokağı göster. Evet onun yanında 4-5 tane parsel var. Bir araya gelip böyle bir hazırlık yaptılar. Bu konunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler?  Başkanlık gündemi ile birlikte beş tane önergenin Meclis'in gündemi olması noktasında oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesi ile başlıyoruz. Buyurun lütfen. Pardon karar özetleri, toplantı tutanakları tutanak özetleri. Halil Bey baktınız mı ? Geldi mi? Var mı bir şey?

HALİL UYANIK: Geldi, inceledim Başkanım. Ancak şöyle bir eleştiri getireyim.

ÖMER FARUK MUTAN: Getir.

HALİL UYANIK: Bana gönderilen Meclis gündeminde sizin isiminiz açılarak başka birinin imzası var. Şimdi bu yazışma kurallarını uygun değil.

ÖMER FARUK MUTAN: Nasıl bir şey ben göreyim.

HALİL UYANIK: En azından yerine deyip imzalansa o geçerli olur ama hiçbir ibare konmamış. Şimdi sizin imzanızı da bildiğimiz için.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu benim parafım. Paraf atmışız. Özür diliyorum. Benim parafım o. Tutanaklarda vardır o imzalayıp geçiyoruz. Geliyor öyle atıp gidiyoruz. Özür diliyorum.

HALİL UYANIK: Estağfurullah.

ÖMER FARUK MUTAN: Benim hatam. İmza atın derseniz atarız herhalde. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Var mı başka tutanaklarla ilgili tutanakların okunmuşluğunun kabulü noktasında işaret buyurur musunuz? Evet hepimiz okumuş olduk tutanakları. Al kardeşim şunu. Evet gündemin 1. maddesi buyurun. Erhan Bey.

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesabının görüşülmesi.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Buyur top sende.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Halk Bankasından. Açıkça belirtin.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İller Bankasından olan Su ve Kanalizasyon olan alt yapı unsurları ile alakalı olduğunun altını çizelim. O yüzden finans bütçesine yansıyor onlar.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şöyle hemen anlaşılır olsun diye diyeceğim; başlangıçtaki bu alt yapıların içinde su arıtma da vardı. Daha sonra şu dendi bize: Gelin su arıtmayı çıkaralım bir an önce bu işe el atalım dendi. Su arıtmayı bilahare yaparız dendi. Doğru mu Eşref Bey?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O yüzden biz de bir an önce Hastane yolu devreye girsin diye kabul ettik. Su arıtma da bilahare yapılacak, bilginiz olsun.

MEHMET NAİR: Daha önce de görüştük bunu, konuştuk Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Şunu da ifade edeyim: Bugün basın toplantım vardı. Siyasi tarafına gireceğim ama. Mayıs sonu, Haziran başı, 10'una kadar en geç Hastane yolu bitecek dedim. Hepsi başını salladı. Müteahhite ona göre yükleyin dedim. Hastaneyi bir an önce açmak istiyorlar. Yine dillendiriyorum. İnşallah ben bunu dediğim saatte bitiririm, inşallah onlar da açarlar. Çünkü bir an önce açarlarsa orada hareket başlacayak. Evet var mı başka bir şey söyleyeceğiniz? 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman gider kısmına geçelim

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi orayı, neyi kesin hesabı göstereceksin? Tahmini göstereceksin.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sen diyosun kısaca 2016’da eski parayla 28.581.408.88 kuruş para harcadık.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Rakamlara boğma bizi. Yani 30 trilyona yakın bir bütçe bu. Finansman bütçesinin dışında gerçekleşen bu, harcanan para.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gider bütçemiz.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sunmak istiyorsun. Evet sorusu olan var mı? Buyurun Halil kardeşim.

HALİL UYANIK: Şimdi sayın Başkanım 3 milyon civarında imha var. Şimdi bunu harcayacak yer bulamadıkda mı imha ediyoruz?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani öngörememişiz, kalmış. Onun bir altında var ödeneğin kalemlerini veriyor. 780.000 lira. Yani nerdeyse 1 Milyona yakın bir para. Ne diyor? Genel Kamu Hizmetleri harcayamamışız ya da öngörmemişiz.

HALİL UYANIK: Tahmini fazla tutmuşuz. Gerçekleşen onun altında olduğu için.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynen öyle. Evet var mı başka sorusu olan? Yoksa gündemin birinci maddesini yani 2016 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesabını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ: 2- Beldemizde, 10-11-12-13-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılması talep edilen, "Bilim, Kültür ve Sanat'ta Güzeli Arayış Kongresi" hususunun görüşülmesi,

ÖMER FARUK MUTAN: Evet buyur Yılmaz.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi dilekçe elinde mi okur musun? Şimdi bir grup akademisyen Üniversite AR-GE'de, orada çalışıyorlar. Firma kuruyorlar, öyle çalışıyorlar zaten genelde. Dediler ki biz bilimde, sanatta, kültürde güzel arayışına gireceğiz. Mesela iki tane de Belediye Beşkanı var konuşmacı olarak çağıracağımız. Ben bir belde dedim Küçükkuyu'yu yani bizim CHP li Belediye, bir de ilçe olsun, işte Biga'yı, onlar da gelip kentin yani yerel yönetimin güzelliğini anlatacaklar. Kosova’dan gelenler var. Aracıyla falan gelenler var. Yaklaşık bir 150 – 160 katılımcı. İş o noktaya geldi. Ciddi bir katılım süreci. Buradan da sizi davet etmiş olalım. Hep birlikte karar alacağız ama birlikte olalım. Keyifli bir 3- 4 gün geçecek. Ciddi profesörler var. Okur musun katılımcılardan?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bunlar böyle kafa adamlar ve Yurtdışından, Kosova’dan Balkanlar'dan gelenler de var. Hatta kendi aracıyla geliyormuş, benzin talebini karşılayabilirim gibi bayağı bir konuştuk, altyapısını hazırladık ve sizlerin önüne getirdik. Keyifli bir şey olacak. Beldemizi tanıtacağız. Biliyorsunuz Türkiye’nin en büyük beldesiyiz şu anda. Hem bölgesel. Bölgesel derken Balkanları da kapsayan Uluslararası bir sempozyum bu arkadaşlar. Sadece Ulusal da değil. 18 Mart, ÇÖMÜ’nün de değil. Böyle bir hoca grubuyla bu işi bu noktaya taşıdık. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Dilekçeyi de oku. Detay ver. Görünce, yaşayınca hissedeceğiz. Onu da söyleyeyim yani. Evet.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Beldenin tanıtımı Uluslararası tanıtımı noktasında böyle bir çalıştayı hazırladık getirdik. Yaklaşık bir 25 -30 milyarı bulabilecek bir maliyet onu da söyleyeyim baştan. 19 Mayıs’da güreşlerimiz var biliyorsunuz. Yine Ofisin altındayız. Onun da bilgisini vereyim. Herhalde iptal etmeyiz. Toplu şehitler falan olmazsa iptal etmeyiz. Evet uygun görürseniz. Yaşayarak hissedilir. İlk defa yapacağız.

HALİL UYANIK: Şimdi sayın Başkanım bizden istenen nedir?

ÖMER FARUK MUTAN: Salon tahsisi, barındıracağız. Öğlen yemek yedireceğiz iki gün. Bir gece gala yemeği yedireceğiz. Falan filan. Ondan sonra işi biten gidecek. İşi biten gidecek.

HALİL UYANIK: İaşe ibade.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynen. Yeme içme komple bize ait. Birer çanta hazırlıyoruz onlara kongre çantaları gibi falan. O şekilde.

HALİL UYANIK: O artık gelenek haline geldi zaten bütün sempozyumlarda.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. İlk defa bir belediye olarak böyle bir işe kalkıştık. Artık bir tık yukarıya doğru çıkmalıyız diye düşünüyorum doğru mu? Yani biz festivallerin içine bilimle, kültürle, sanatla, söyleşiyle, imza günleriyle doldurma noktasında, lojistiğini, alt yapısını hazırladık ve gelmeliyiz diye düşünüyorum. Elimize yüzümüze inşallah bulaştırmayız onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şu anda oraya odaklı. Herkes odaklı bir şekilde bu olayın üstesinden gelirsek bundan sonra ev sahipliğini daha bir nitelikli hale dönüştürürüz gibi geliyor.

HALİL UYANIK: Çıtayı yükseltiriz diyorsunuz.

ÖMER FARUK MUTAN: Yükseltmeliyiz artık. Herşeyimiz var arkadaşlar. Beş yıldızlı otelimiz var. Orada yatırmayacağım ama var. Salonumuz da var. Her şeyimiz var. Neden olmasın? Yani biz uluslararası bir sempozyum ya da kongre neden yapmayalım bir belde olarak? Yapabilir miyiz? Burada kendimizi de ispatlayacağız arkadaşlar. Evet konu bu. Bir de yaşayıp göreceğiz. Hiç yapmadık. Ne yapıyoruz sünnet yapıyoruz. Pehlivan güreşi yapıyoruz. Bir de bu bilim, sanat, kültürlü bir olay bize olan ilgiliyi de, gözleri de buraya çevirecektir zaten.

YÜKSEL ÖZDEMİR :Olması gerekiyordu gün bugünmüş.

ÖMER FARUK MUTAN: Denk geldi. Fırsatı değerlendirelim. Ne diyorsunuz? Gündemin ikinci maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bütçeden ödenmesine. Kararı öyle alın işte. Tutanak esastır. Yılmaz Bey'in söyledikleri girsin. Bütçeden ödenmesine, tutanak altına, karar da o şekilde yazılsın. Evet gündemin üçüncü maddesi buyurun.

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Halk Oyunları Kursiyerlerinin, 12-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapacağı yurtdışı gezisi hususunun görüşülmesi.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Arkadaşlar Prag’ta festival var.  Halk oyunları festivali. Yazı bu.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Nereye gidiyorlar?

ÖMER FARUK MUTAN: Prag’da, Çekoslovakya. Oraya gidiyorlar ama bir günde bir şey de daha oynayacaklar, sosyal gezi yapacaklar. Şimdi ben geçen yıl özellikle bayan folklorculara dedim ki: Seneye sizi yurtdışına yollayalım dedim. Gülçin Hanım biliyorsunuz bizim folklor hocamız. On altı tanesini biz belediye olarak karşılayacağız, gri pasaportları. Yeşili olanlar kendileri çıkacak. İki tane dedi ki firma benden olsun dedi, on sekiz, geri kalan da arkadaşlar kendi cebinden gidiyor. Kadın gidiyorsa kocası da kendi cebinden gidiyor. Ekip böyle oluştu. Tek otobüs onu da zaten pişmiş getirdik. Seneye zaten folklor da kalabalık olacaklar. Acaba yarın yurtdışına gider miyiz diye.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bu Prag’da değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Prag.

HÜSAMETTİN ÜNVER Başkanım bu mehteran gibi sıkıntı olmaz değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yok. Mehterancılar kendileri su koyuverdi. Sponsor bulamadılar. Bize itmeye çalıştılar. Sonra da geç kaldık falan yaptılar. Olmaz. Olmaması lazım. Yani Meclis kararımızı da alacağız. İçlerinden fetöcü metöcü çıkarsa onları da alırlar. Sonra da Valiliğe onaya gidecek, gelecek. Gri pasaportları görev pasaportu biliyorsunuz. Süreli.

İNCİ PEHLİVAN: Meclis Üyelerinden yanlarına gitmiyor mu Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Bizden Yılmaz ÜZDEN sorumlu gidiyor onu biz ödeyeceğiz. Ama Yüksel ÜZDEN’i biz ödemeyeceğiz herhalde. Kendi ödeyecek.

MEHMET NAİR: Başkanım meclis üyeleri ile de yapalım.

ÖMER FARUK MUTAN: Yapalım olur. Aslında Meclis Üyelerine de Antalya falan seminerler oluyor. Onu Yazı İşleri takip edin, Yılmaz sunun bak ortaklaşalım. O şekilde gidelim yani. Derneklerin var. Mihterin şu bütçeden de ödeniyor şunu da söyleyeyim.

MEHMET NAİR: Dışarı da gideriz Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Dışarı da gideriz. Alıştı ya yurtdışına gideriz. Organize olalım gidelim. Ne diyorsunuz folklorcuları yollayalım mı? Evet folklorcuların Prag gezisini kabul edenler işaret buyursun. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dört.

ERHAN BEKTAŞ:Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 8. Cadde'de bulunan Park Alanı'na isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar gördünüz mü orayı? Survivor yaptık. Ama survivor adını kullanamıyoruz. Ne diyelim?

İNCİ PEHLİVAN: Hani dedik ya Şahika’nın adını diye.

ÖMER FARUK MUTAN: Şahika’nın adını verebiliriz. O da biliyorsunuz survivorcıydı. 

İNCİ PEHLİVAN: Herkes konuşuyor Başkanım Şahika’nın adını.

ÖMER FARUK MUTAN: Buradan verebiliriz ama uygun görürseniz altta da var bir gündem. İsim Komisyonu'na yollayalım. Genel anlamda Şahika’nın adı verilebilir mi? Verilebilir. Ama biz yine İsim Komisyonu'na yollayalım. İsim Komisyonu Hüsamettin ÜNVER, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK’tan oluşuyor.

İNCİ PEHLİVAN: Tamam biz şimdiden söyleyelim de.

ÖMER FARUK MUTAN:Tamam siz söylemiş olun. Ben ilgili maddenin İsim Komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Beş.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz sınırları içerisinde bulunan, ismi olmayan sokaklara isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar burada da Müjgan, isimi olmayan sokaklar var arkadaşlar.  Bu da ilgili İsim Komisyonu'na gidecek. Evet arkadaşım göster.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şu dört tane gördüğünüz yeri TOKİ’ye verdiler. Bugün kamuoyuyla paylaştım. Ya konut yapın ya bizimle ortak akıl üretin dedim. Bu işin de peşini bırakmayacağız. Emin kardeşim bak yine buradan söylüyorum. Çıkalım bu ay mı hafta mı gidelim Ankara’ya. 40 dönüm arkadaşlar. Elimizden aldılar götürdüler, TOKİ’ye verdiler. Ve hastaneye yakın kesin hasat paylaşımına gidecekler para kazanacaklar. Garibana ev yapsınlar arkadaşlar ya da bizimle ortaklaşsınlar dedim. Değerli bir yer arkadaşlar. Bak orada bir yol var. Burada bir yol var. İsim Komisyonu'na diye alalım mı kararımızı. Komisyon baksın sonra burada detaylı inceleriz. Şeyde var bakın arkadaşlar, Portaların ara yolları var. Bayağı var. Esnafın o aradan çıkan yollar var.

EMİN BACAK: Başkanım şimdi bunları Dardonos’ta şey vermişler Çınarlı 1-2-3-4-5-, Dardanos 1-2-3-4, Hasan Mevsuf 1-2-3-4, 

ÖMER FARUK MUTAN: İsim Komisyonu takdir etsin onu. Hüsamettin Bey, Mehmet Bey, Halil Bey. Gelsin onun üzerinde çalışalım. Sen ne diyorsun şimdi?

EMİN BACAK: Kepez’e özgü bir şey bulunup onu oradan sıralamak mantıklı.

ÖMER FARUK MUTAN: Diyorsun. Arkadaşlara aklını sunarsın.

EMİN BACAK: Ararken de kolay olur.

ÖMER FARUK MUTAN: Gündemin beşinci maddesini İsim Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Altı.

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/86 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi arkadaşlar burada nerdeyse nihayete gelindi. Aldığımız duyumlar o şekilde. Geçen grup toplantısında Devrim’di galiba. Devrim miydi neydi onun ismi?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Devrim’di. Orada böyle bununla ilgili yukarı da bir yer vardı ya da yan tarafında mı ne? Ben dedi Balıkesir’den uygun bir mütalaa geldi dedi. Elden hızlandırırsanız ben alıp geleceğim dedi. Eğer gelirse ben de iki aya komisyondan gelip kararını alacağız gibi geliyor. Yani yüzdük yüzdük burada ucuna kadar geldik gibi görünüyor bilginize. Eğer Devrim de bu işi kıvırırsa burası kendiliğinden kıvrılacak gibi duruyor. Komisyonda, evet gündemin 7. maddesi 6 pardon. Komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kalmıştır. Yedi. Altı ile alakalı buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/87 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bir önceki 5000’likti buda 1000’lik yine komisyondan kalsın diyor galiba buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet komisyon aynı bir önceki ile bağlantılıydı. 1/1000 ölçeği. İmar Müdürlüğü de görüşünü sundu. Komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sekiz.

ERHANBEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/92 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C-3C, Ada: 178, Parsel: 7-8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar burası eski muhtarımızın Ramazan Bey'in oğlu Erhan Bey'in yeri. Komisyondan 3 evetle geliyor. Burada birleştirme ile bir dört kat olacak espirisi vardı Uzun Sokak'ta. Kabul etmeyince bu şekilde geliyor. Eski hakkını koruyarak devam edecek. Var mı söz almak isteyen? Yoksa...

HALİL UYANIK: Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun.

HALİL UYANIK: Kahverengi olarak boyanan yerin tamamı tadilatı olacak yoksa kırmızı çizgilerler kesik olarak belirlenen alanı mı kapsıyor?

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şu ön tarafı kapsıyor.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin dokuzuncu maddesindeki, yok dokuzda mıyız? Sekizdeyiz, dokuza nerden geçtik ya. Gündemin sekizinci maddesindeki plan değişikliğini uygulama imar plan değişikliğini kabul edenler? Ret edenler?  Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dokuz.

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/93 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet burası EMY’nin olduğu yer arkadaşlar. Mahkemelik oldular. Mahkeme bitinceye kadar komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On evet, dokuz ile bağlantılı buyurun.

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 05.04.2017 tarih ve 2017/94 sayılı karar ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bir önceki ile alakalı. EMY’nin olduğu yer. Komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On bir. Temmuz’daki toplantımız arkadaşlar günü. Biliyorsunuz 7-8’de Temmuz’da festival var. 7-8 Temmuz festival günümüz. 3-4-5, 3 Pazartesi.

EMİN BACAK: Bu sefer de erken yapalım.

ÖMER FARUK MUTAN: 3’ünde yapalım Pazartesi günü uygun mu? 15:00'da. Evet arkadaşlar gündemin 11. maddesi 2017 Temmuz, bakın Haziran’ı tatil yaptık hep birlikte biliyorsunuz mübarek ramazan geliyor diye. 3 Temmuz Pazartesi günü saat 3’te yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Önergeleri arz ediyoruz. Bir.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na Prof. Dr. Süha ÖZDEN'in 27.04.2017 tarih ve 19765 sayılı yazısı. İlgi yazıya bahse konu, 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde düzenlenecek olan "Uluslararası Coğrafya ve Yerbilimlerinde CBS Uygulamaları Sempozyumu"nun amacı; coğrafya, jeoloji, arkeoloji, ekoloji, planlama, turizm, ulaşım vb. alanlarda Coğrafi Bilgi Sistemleri metodolojisini kullanan araştırmacıları bir araya getirmek, bu alanlardaki bilim insanlarının deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşmak ve uluslararası işbirliği olanaklarını geliştirmek olduğu dile getirilmiş olup, söz konusu sempozyum çerçevesinde 18 Ekim 2017 Çarşamba günü 200 kişinin katılacağı akşam yemeği organizasyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun (Madde 60), Belediye Giderleri Maddesinin (n) fıkrası gereği (Sosyo-Kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler) ilgili gider kalemlerinden karşılanması hususunda gerekli meclis kararı alınmasın arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ Meclis Üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Rektör Yardımcımız Süha Bey'in birimi bu Coğrafyacı o. Biliyorsunuz hem avantaj hem dezavantaj. Üniversite ile iç içeyiz. Bizim içimizde değil ama Tıp Fakültesi var biliyorsunuz. Belki yarın Diş Hekimliği Fakültesi diyorlar. Belki o olur. Böyle bir taleple geldiler. Süha Hocam. Biz de dedik ki neden olmasın.  Bir yemek de biz verelim. Ama alkol yok bilginize. Zaten alkolü Belediye ödemiyor. Onu da bilin diye söylüyorum. Evet ne diyorsunuz? İlgili önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci önergeyi arz ediyoruz.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığına Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürlüğü'nün 02.05.2017 tarih ve 6054826 sayılı yazısı.

İlgi yazıya bahse konu, 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17. maddesi ile 5393 Belediye Kanununun 14. maddesi "Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis'i kararıyla ödül verilebilir. Belediyeler ‘in bu bent uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl gelirlerinden Belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçemez." şeklinde değiştirilmiş olup,

Bu itibarla ilgi yazıya istinaden, Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8/B sınıfı, 512 okul numaralı öğrencisi Selin IŞIK, 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılan, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınavlarında 120 soruda 120 doğru cevap vererek derece yapmıştır. Öğrencinin bu başarısından dolayı, 29 Mayıs - 07 Haziran 2017 tarihleri arasında "Kardeş Okul" projesi kapsamında düzenlenecek olan Romanya gezisinin masraflarının, Belediyemiz gider bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanması hususunda gerekli meclis kararın alınmasını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN ve Musa GÖKDENİZ Meclis Üyesi.

ÖMER FARUK MUTAN: İsmail nereye gitti? Meclis üyesi mi oldun? Biliyorsunuz Çardak’ta adayımızdı. O çocuğun biletleri, kılları, yünleri, makbuzlarını sen takip ediyorsun.  Ön bir miktar para nakit vereceksin. Onu ilgili Müdür Yardımcısı ile görüşürsen iyi olur ama. Bunu izah ettim, biliyorsunuz Romanya gezisi var. Mayıs’ın işte orada da belirtiyor. Ne zamanı? 29 Mayıs - 7 Haziran. Evet söz almak isteyen varsa 29 Mayıs – 7 Haziran.

HALİL UYANIK: Başkanım şimdi bunu oraya gönderelim de bu çocuğa bir de kalıcı bir hediye verelim. Bir tane büyük altın verelim. Bayan olduğu için hayatı boyunca saklar. Bence kalıcı bir ödül verelim.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu da güzel bir ödül. Bak büyük altından daha fazla vereceğiz.

HALİL UYANIK: Başkanım işte o yanında olur.

ÖMER FARUK MUTAN: İlaveten diyorsun.  

HALİL UYANIK: İlave olsun. 120'de 120 yapmış.

ÖMER FARUK MUTAN: Başımıza iş açma. Bu TEOG çok kolaymış. Diğer okullardan da 10-15 tane çıkar gelir. Bir şey olduğunda verelim yine. Ama gel bunu böyle geçirelim. Onların talebi böyle.

MEHMET NAİR: Başkanım bu özel okulları da kapsıyor mu? Doğa Kolejinde 6 - 7 tane var da.

ÖMER FARUK MUTAN: Bak var orada. Bunun gibi benzeri bir şey olursa katkı sunalım. Yani biz zaten okullar ve hastaneler bölgesi olduk arkadaşlar. Bizdeki kadar okul ve hastane kadar var mı Biga’da? Yok. Bak Biga’da yok. 50 Küsür bin nüfus var, bizdeki kadar okul yok. Anaokulun temeli atılacak yakında. Mehmet Akif'in arkasına Turizm’in yanına. İlköğretim yeri var. Sosyal Lise bitiyor bu sene. TOKİ Anadolu Lisesi başladı. Nerdeyse önümüzdeki sezona yetişir. Obanın oradaki bitiyor. Galiba ilk dört yapacaklar orayı da. Güzel Sanatlar gidiyor. AVM’nin arkasına gidiyor. Orayı da Vali Yardımcısı ortak karar almışlar Valilik  işte İl Milli Eğitim, Milli Eğitim’e sosyal tesis.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Neresi?

NERMİN ERDOĞAN: Güzel Sanatlar. 

ÖMER FARUK MUTAN: Toplantı salonları. İşte yataklı bir şey gibi böyle misafirhane gibi. Ben aslında yurt olsa daha iyi olur diye düşündüm ama. Düşünceleri öyle bilginiz olsun. Ret etmedim. Konut monut yok dedim. Terzioğlu Vakfı’na ait oraları. Sağlık, eğitim. Evet yolluyor muyuz kızımızı Romanya’ya. Önergenin kabulunü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Üçüncü önergeyi arz ediyorum.

ERHAN BEKTAŞ:    Öğr. Gör. Sema Güzey KANDEMİR'in 01.02.2017 tarih ve 16354 sayılı yazısı. İlgi yazı ile, 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan "8. Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı"nın, Çocukluk Bizde Kalsın Derneği, Belediyemiz ile ortaklaşa düzenlemek için talepte bulunmuşlardır. Bu itibarla söz konusu çalıştayın Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ile ortaklaşa, Belediyemiz Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenmesi ve ilgi yazı ekinde bulunan ihtiyaç malzemelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun (Madde 60), Belediye Giderleri Maddesinin (n) fıkrası gereği (Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler) ilgili gider kalemlerinden karşılanması hususunda gerekli Meclis Kararı alınması arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Listeyi göster. 200 çocukla yapıyoruz. Hepsine işte yaka kartı, ipi, karton. Atla deve değil yani. Burada Turhan Mildon’u yaptıktan sonra bayağı iş almaya başladık yani. Bize de yükleme yapıyorlar böyle.

EMİN BACAK: Biz de para alıyoruz artık. Ticaret Odasından para alıyoruz artık.

ÖMER FARUK MUTAN: Onlar da para alıyorlar artık.

EMİN BACAK: Çünkü her gün dolu.

YÜKSEL ÖZDEMİR Bir şey sorabilir miyim bu konuyla ilgili? Bu 200 çocuk nereden?

ÖMER FARUK MUTAN: Her yerden. Çanakkale’den buradan, oradan her yerden.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Şunun için Başkanım sorum. Şimdi benim Ankara’dan bir yazar aramıştı. Ben de bugün sizinle onu paylaşacaktım. Erdoğan FEYZİOĞLU’nun "Kardeş Masallar" kitabının basımevinin de sahibi. Dedi ki: Böyle Sema Güzey KANDEMİR için geliyoruz. Gelmişken de Kepez Belediyesi ile de hani sizin belde çocuklarına yapsak diye söyledi. Zaten bizim projenin içindeymiş o .

ÖMER FARUK MUTAN: İçinde.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Onun için ben dönüş yapayım kendisine. Zaten siz bize geliyorsunuz diye.

ÖMER FARUK MUTAN: Ortağıyız projenin. İçindeyiz.

HALİL UYANIK: Başkanım kamu yararına mı dernek mi özel mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Özel dernek. Ama çocuklar. Ben çocuklarda sınır da tanımıyorum. İlle Belediye sınırları olacak diye bir şey yok. Benim okullarıma bir sürü insan geliyor oradan. Benden oraya gidiyor. İşte böyle bir şeyiz şu anda Çanakkale ile. O yüzden çocuklar bizim çocuklarımız. Ne rengini, ne dilini, ne dinini, ne imanını ayırmıyoruz biz.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Zaten Başkanım Sema Hanım da Üniversitenin öğretim üyesi, hocası. Dolayısıyla o çalıştayda görev alan çocuklarda Üniversite’den o konuya dahil olacaklar. O anlamda da bir resmiyeti var.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne istiyor bizden? Ormanlık alanı kamp alanı olarak kullanımı. Bir gün veririz onlara. Musaddin Kapucu koruluğu daha sakin, güvenlikli, korunaklı. Bir gün piknik yapmasınlar.

HALİL UYANIK: Basit şeyler istiyorlar.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Evet ilgili önergeyi kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dört.

ERHAN BEKTAŞ:Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVA, Ada: 128, Parsel: 8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ. Meclis Üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: Biraz önce tarif etmiştim yeri. Yeltepe ekmek fırınının yan tarafı, ofise bitişik olan yer.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu o değil mi? Bu hangisi?

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 6. Sok. evet evet. Kimindi burası?

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyona gidecek. Ne istiyor?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ayırmak istiyor. Ayırsın. Ama önce komisyona gidecek. Kabul edenler? Ret edenler? Komisyona gitmiştir ilgili önerge. Beş. Son önerge.

ERHAN BEKTAŞ:Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-13C-3C, Ada: 545, Parsel: 6-7-8-9-10'da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR. Meclis Üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu önerge biraz önce yanıldığım önerge. Ofisin hemen yanı oradan yol gidiyor. Şu anda fiili olarak yok ama o yolu açacağız. Şu anda yazıştık. Şu binanın nerdeyse 4/5ü bizde kalıyor. Allah rızası için bizi idare edin satacağız falan diyorlar. Ben karışmam kardeşim dedim. Bir yazı daha yazdım. Gireceğim yıkacağım binayı falan dedim mahsustan.  Yani biraz iş ve işlem yaparlarsa biz de kendi alanımızı kullanacağız yani. O tabelayı görmüşsünüzdür orada ilgili önergenin ilgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kapanıştan önce söz almak isteyen var mı yoksa, buyurun.

HALİL UYANIK: Şimdi Sayın Başkanım dün bu eski Belediyenin önündeki yere beton dökülsü. Onu biz mi döktük? 

ÖMER FARUK MUTAN: Bizden izinli, Encümen'den onay verdik. O içerideki ahşap kaplamalı taş varya görüntü, ondan döşeyecekler oraya. Bir şemsiye ile de gölgelik yapacaklar o kadar. Bir de çocuk oyun parkı yapacaklar oraya.

HALİL UYANIK: Orasını kullanacaklar.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Encümen onay verdi. 

HALİL UYANIK: Ama şimdi Başkanım şöyle bir şey var: Yani şimdi biz ona izin verirken kamelya tipinde orada çalışanların, sağlık ocağından, muhtarlıktan, şuradan buradakilerin insanların basit bir şekilde verilmesi...

ÖMER FARUK MUTAN: Açık kalacak Halilcim kapanmayacak. Bak orası sadece çevrilecek üstü açık kalacak. Kapalı alan gözükmüyor. Bilgine.

HALİL UYANIK: Ben vallahi Başkanım orada vatandaşlarda rahatsızlık var. Şöyle rahatsızlık var. Orası şöyle çay bahçesi olacak, sandalyesi konulacak, masası konulacak. Yani onların kullanımda olacağını millet düşünüyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani aynı şey çeşmenin etrafında yok mu? İşgaliye alıyoruz. Bunlardan da işgaliye alacağız abi. Kapanmayacak bilgin olsun yalnız.

HALİL UYANIK: Tamam Başkanım. Bir de bu...

ÖMER FARUK MUTAN: Onun proje ayrıntısını gösterin.

HALİL UYANIK: Bir de Atatürk Caddesindeki dükkanların olacak olan camekanlarla ilgili herhangi bir işlem yapılıyor mu? Yahut da değiştiriliyor mu? Aynı mı kalıyor? Çünk öyle bir Meclis Kararı almıştık. Yılbaşına kadar da süre vermiştik.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Devam ediyor yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Devam ediyor.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Benim bildiğim Işık Pansiyon vardı. Onları falan söktük. Evet var mı başka arkadaşlar? Kapatıyorum. Kapatırken pasta yiyeceğiz şimdi. Beyfendi, Beyfendi Hanım efendi bu ay doğmuşlar.

HALİL UYANIK: Bu kadar kişinin pastası bir şeyde olmaz ki Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Ayrı ayrı yaparız. Teşekkür ettik arkadaşlar.

                                                                                                                                  03.05.2017

 

                                   

ÖMER FARUK MUTAN                             ERHAN BEKTAŞ                      HÜSAMETTİN ÜNVER

 

BELEDİYE BAŞKANI                                MECLİS KATİBİ                       MECLİS KATİBİ