T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ           :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ       :03.03.2016

TOPLANTI DÖNEMİ     :OLAĞAN

                                                                                  TOPLANTI GÜNÜ          :CUMA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca MART 2017 Olağan Meclis Toplantısı 03.03.2017 tarihinde tek oturum halinde toplanmıştır. 03.03.2017 tarihli Meclis Toplantısında Mehmet NAİR'in haricinde diğer tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.

 

2017 MART AYI OLAĞAN MECLİSİ

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar 2017 Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantımızı açıyorum. Çoğunluğumuz var.  Mehmet abimiz yok. O da hayırlısıyla umreye gitti. Sağ salim döner inşallah. Allah kabul etsin şimdiden. Asansörümüz çalışmadığı için biraz zorlanıyoruz. Sizler de zorlandınız herhalde. Beyni gitmiş. O yüzden sıfırdan beyin gerekli. Neredeyse bir günde 17-18 saat çalışıyor herhalde. 8'de açılıyor sürekli in çık in çık hiç durmuyor. Böyle bir şeyle karşı karşıya on gün dediler bir haftası doluyor. Herhalde Çarşamba’ya kadar da hallederler diyelim. Gündemi açıyorum. Evet Erhan Bey gündemi okuyabiliriz herhalde.

ERHAN BEKTAŞ: Tabi Başkanım.

GÜNDEM:

1.      23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için tertiplenecek yarışmalarda verilecek ödüllerin belirlenmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

2.      Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 gün ve 2016/246 sayılı kararı ile, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Aydoğan Paradise Evleri'nin arkası, Zeytin Evleri'nin önünde bulunan alana verilen "Çanakkale Huzurevi Hatıra Ormanı" isminin, Orman Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2016 gün ve 7206 numaralı Tamimi'ne göre uygun görülmediğinden yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

3.      Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 gün ve 2016/247 sayılı kararı ile, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Şehri Manzara Evleri'nin önünde bulunan alana verilen "Kepez Atatürk İlkokulu Hatıra Ormanı"  isminin, Orman Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2016 gün ve 7206 numaralı Tamimi'ne göre uygun görülmediğinden yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

4.      Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 gün ve 2016/248 sayılı kararı ile, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Şehri Manzara Evleri ile Aydoğan Paradise Evleri'nin arasında bulunan alana verilen "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Hatıra Ormanı" isminin, Orman Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2016 gün ve 7206 numaralı Tamimi'ne göre uygun görülmediğinden yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

5.      Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/41 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

6.      Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/42 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

7.      Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/51 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 29L, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

8.      Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/52 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C14D4D, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

9.      Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/53 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 498, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

10.  Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/54 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 486, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.  Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/55 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2B, Ada: 387, Parsel: 1-2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

12.  Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Başkanlık gündeminioyluyorum, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Beş tane önerge var. Başka önergesi olan var mı? Sırayla okutuyorum.

 

ERHAN BEKTAŞ: Önerge, Meclis Başkanlığı'na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Ada: 192, Parsel: 7'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, Yüksel ÖZDEMİR, Meclis Üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci önerge.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı'na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2B, Ada: 392, Parsel: 5'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR ve Hüsamettin ÜNVER, Meclis üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin Başkanlık gündemine eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Üçüncü önerge.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı'na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A, Ada: 0, Parsel: 6448'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Erhan BEKTAŞ, Meclis Üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet üçüncü önergenin Başkanlık gündemine eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dördüncü önergeyi arz ediyorum.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı'na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A / H16C-19A-2B, Ada: 0, Parsel: 6448'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Erhan BEKTAŞ, Meclis üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin Başkanlık gündemine eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Son bir önerge var. Beşinci önergeyi arz ediyorum.

ERHAN BEKTAŞ Meclis Başkanlığı'na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 844-852-853-854-868 nolu parseller Atıksu Arıtma Tesisi alanında kalmakta olup, parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılması için Belediyemiz Encümeni'ne ve Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet İlgili önergenin gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Başkanlık gündemi ile birlikte bu beş önergenin toplamını gündem maddesi, gündem oluşturulması açısından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Evet Meclis gündemi oluşmuştur. Gündemin birinci maddesine geçmeden usul gereği geçen Meclisimizin tutanakları var. Zannediyorum zamanında ulaştı. Halil kardeşimden başlayalım. Varsa eksik aksak bürokrat arkadaşları birazcık fırçalayayım sen eksik bulduysan.

HALİL UYANIK: Çok eksik  değil Başkanım  ama bir nüans farkı var. Toplantı tutanağının 15. maddesinde oy birliği veya oy çokluğu diye kabul edildiğine dair bir ibare yok. Yalnızca kabul edilmiştir var. Kararlarda ise oy birliği ile kabul edildi diye yazılmış.

ÖMER FARUK MUTAN: Oy çokluğu muydu o?

HALİL UYANIK: Oy birliği.

ÖMER FARUK MUTAN: Oy birliği idi.

HALİL UYANIK: Oy birliği idi. Şeyde oy birliği oy çokluğu diye belirtilmemiş tutanakta. Ama kararda oy birliği olarak yazılmış. Orada bir ibare.

ÖMER FARUK MUTAN: Onun zaten burada tekrar gündeme almamızın sebebi bir eksik aksak bir yanlış varsa doğrulsun diye. Bir önceki Meclisimizin 15. maddesindeki özellikle şeye dökerken, tutanağa dökerken oy birliği ya da çokluğu belirtilmemiş kabul edildi diye geçilmiş. Oy birliği ile yazılacakmış. Bu şekilde o tutanaktaki 15. maddeyi de bu önümüzdeki tutanakta düzelterek, konuşmalar üzerinden düzelterek tutanak haline getirecektir bürokrat arkadaşlarım. İşi doğrultacaktır bürokrat arkadaşlarım. Var mı başka söz almak isteyen? Yoksa Kepez Belediyesi Ocak Ayı, yani bir önceki Meclis Tutanaklarının toplantı tutanaklarının kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesi buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ: Bir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için tertiplenecek yarışmalarda verilecek ödüllerin belirlenmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

ADİLE BENGİ ALBAYRAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar 23 Nisan Çocuk Bayramı biliyorsunuz. Dünyada nadir, olmayan hatta bir bayram çocuklara armağan edilmiş. Yaklaşık üç ya da dört yıldır öyle zannediyorum resim, kompozisyon vb. konularda yarışmalar düzenliyoruz. Ödül de veriyoruz. İşte küçük altın, orta, büyük altın falan. Bayağı heyecan yaratıyor. Okullar bu iş artık üçüncü yıl bildiğim kadarıyla tahmin ediyorum, iyice yarışmaya başladılar. Ali kusura bakma hoş geldin, ancak fark ettim. Bu sebeple Encümene yetki devri ile alakalı Başkanlık ve Encümen'e. Hayır Encümen'e, Başkan'a değil.

HALİL UYANIK: Başkanım geçen yıl bu ödülle ilgili ne vermişiz?

ÖMER FARUK MUTAN: Kime ne vermişiz?

ADİLE BENGİ ALBAYRAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Büyük Altın. 

ADİLE BENGİ ALBAYRAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Orta boy Altın ve küçük boy altın şeklinde.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başladığından beri değişmedi sanırım.

ÖMER FARUK MUTAN: Maddi bir ödül. Sonra satsın tasarruf aracı biliyorsunuz. Bir ihtiyacını satarak gidersin.

EMİN BACAK: Okullar birbirleriyle çok yarışıyor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Okullar da yarışmaya başlıyor. Fakat son iki yıldır masa takvimleri, duvar takvimleri bu resimlerle oluşuyor. Keyifli. Çok da kabul görüyor.

EMİN BACAK: Herkes konuşuyor zaten.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani bu yarışmanın sonunda belki seneye fotoğraf yarışması var bu sene, belki fotoğraflarla dönüşecek bu olay. Komisyonlar oluşuyor. Harıl harıl her okuldan birileri geliyor. Anneler çizmeye başlıyor, onlar atılıyor falan.

HALİL UYANIK: Çaba sarf ediyor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bir uğraşıya giriliyor yani.

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım ben de katılmıştım ortaokulda yarışmaya. Orman Haftası ile ilgili. Bize bir pergel takımı verdiler.

YÜKSEL ÖZDEMİR: O zaman o makbulmüş.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman ülkenin koşulları o şekildeymiş. Yine pergeli almışsın.

EMİN BACAK: O zaman iyi bir şeydi.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman. Evet gündemin birinci maddesi ile ilgili 23 Nisan ve 19 Mayıs, 19 Mayıs'ta da gençlerle biliyorsunuz lise düzeyindeki arkadaşlarla düzenleniyor. Encümen'e yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

ERHAN BEKTAŞ: İki, Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 gün ve 2016/246 sayılı kararı ile, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Aydoğan Paradise Evleri'nin arkası, Zeytin Evleri'nin önünde bulunan alana verilen "Çanakkale Huzurevi Hatıra Ormanı" isminin, Orman Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2016 gün ve 7206 numaralı Tamimi'ne göre uygun görülmediğinden yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İyi de aç onun ne olduğunu, açsana.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Neden?

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Daha mı küçükmüş?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Huzurevi de biz bilmiyoruz ki. Bir tane dedin ki alan, tamam. İki? Başka hangi sebeplerde direttiler? Arkadaşlar biz bu kararları aldık. Valiliğe yolladık. Temel espriyi  söylüyorum sizlere alan yeterli değil. O yüzden Hatıra Ormanı diyemezsiniz Koruluk dersiniz. Yani buna Hatıra Ormanı değil de koruluk dersiniz dediler. Doğru mu söylüyorum?

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

OZAN TOPSOY: Koruluk diyelim.

ÖMER FARUK MUTAN: Koruluk diyeceğiz. Şimdi kendileri de çalıştı. Valilik ile ortak çalıştılar isimler ile ilgili. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili Çanakkale Huzur Evi Koruluğu diyeceğiz doğru mu?

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Valilik de okey diyeceğiz dedi. Büyüklük yetmiyor orman demeye.  Orman miktarı 30 dönümden mi başlıyor?

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 30 dönümden başlıyor. Bunun tamamı 30 dönüm yoktur herhalde bildiğim kadarıyla. Bir de biz onu böldük üçe. Evet gündemin ikinci maddesi ile ilgili bu Zeytin Evlerinin yan tarafı boşluk, Huzur Evinin yapacağı yer ile ilgili Çanakkale Huzur Evi Koruluğu adının verilmesini burada gösteriliyor. Evet buranın, evet orası. Bütün maddeleri sığdırabilirdiniz, düzeltme yapsaydınız. Ayrı ayrı yapmışsınız.

NERMİN ERDOĞAN: Hepsi aynı ağaç.

EMİN BACAK: Biz nasıl yapacağız?

ÖMER FARUK MUTAN: Biz de işte tek tek oylayacağız. Çanakkale Huzur Evi Koruluğu. Gündemin ikinci maddesi burası mı?

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet söz almak isteyen yoksa...

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım, koruluk demekle Hatıra Ormanı demenin arasındaki fark neymiş?

ÖMER FARUK MUTAN: Tamim yapmışlar, yönetmelik yapmışlar.

HALİL UYANIK: Yani bakın, o kadar çok basit işlerle uğraşıyoruz ki 30 dönüm olmamış da 20 dönüm olmuş ne fark ediyor ki?

ÖMER FARUK MUTAN: Üzerime alınmıyorum ben. Alınanlar alınsın.

HALİL UYANIK: Ne fark eder ki yani?

ÖMER FARUK MUTAN: Ediyor demek ki.

HALİL UYANIK: Yani çok basit şeylerle uğraşıyoruz gibi geliyor bana.

ÖMER FARUK MUTAN: Sen şimdi orman yarışmasına girdin pergeli aldın.

HALİL UYANIK: Yani bana biraz garip geliyor yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Böyle abuk subuk işlerle uğramak bana da abes geliyor ama maalesef böyle. Ne yapalım kamu düzeni böyle. Bu işi bilenler diyor ki orman diyemezsin kardeşim, koruluk diyeceksin. O zaman ben gündemin ikinci maddesindeki isim değişikliğin, Çanakkale Huzur Evi Koruluğu olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Efendim. Üçüncü, gündemin üçüncü maddesi.

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 gün ve 2016/247 sayılı kararı ile, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Şehri Manzara Evleri'nin önünde bulunan alana verilen "Kepez Atatürk İlkokulu Hatıra Ormanı"  isminin, Orman Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2016 gün ve 7206 numaralı Tamimi'ne göre uygun görülmediğinden yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yine aynı şey. Kepez Atatürk işte Hatıra Ormanı idi. Bunu da Kepez Atatürk İlkokulu Koruluğu olarak değiştirin dedi Valilik.

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani Valilik'ten düzeltme ile geliyor arkadaşlar. Söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin üçüncü maddesindeki isim değişikliğinin Kepez Atatürk İlkokulu Koruluğu olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dört.

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 gün ve 2016/248 sayılı kararı ile, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Şehri Manzara Evleri ile Aydoğan Paradise Evleri'nin arasında bulunan alana verilen "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Hatıra Ormanı" isminin, Orman Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2016 gün ve 7206 numaralı Tamimi'ne göre uygun görülmediğinden yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bu da yine Çağdaş Gençlik Koruluğu olarak isimlendirilecek. Böyle bir düzeltmeyle geri geldi.

OZAN TOPSOY: Hatırayı kaldırıyor muyuz Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Hatıra yok, koruluk. Orman yok, hatıra da yok, koruluk.

İNCİ PEHLİVAN: Çağdaş?

ÖMER FARUK MUTAN: Çağdaş Gençlik Koruluğu. Evet, gündemin dördüncü maddesi ile ilgili söz almak isteyen yoksa ismin düzeltmesi noktasında ilgili alanın Çağdaş Gençlik Koruluğu olarak isminin değiştirilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun isim değişiklikleri. Gündemin beşinci maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/41 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar temcit pilavı gibi devamlı getiriyoruz. Hatta dedik ki, sorun çözülünce mi Meclis'e getirelim? Usul açısından Yazı İşleri de her defasında komisyonda kaldığını belirtir bir şekilde gelmesinin daha uygun olduğunu söyledi. Konuyu biliyorsunuz. Bize söylenen Mart, en geç Haziran’da bu iş bitecek. O yüzden biz de, komisyon da bu konuda bende kalsın diyor. Uygun görürseniz komisyon kararına uyalım. Konuyu biliyorsunuz. Tartışmaya açmanın gereği var mı bilmiyorum? Gündemin beşinci maddesi ile ilgili İmar Komisyonu konu bende kalsın diyor. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Altı.  Buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/42 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, bir önceki gündemle alakalı o 5000’likti bu da 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı. Komisyon, İmar Komisyonu bende kalsın diyor. Maddi temellerini Müjgan Hanım söyledi. DSİ’nin bir revizyonu var. Onunla alakalı bize de söylenen tahmini zaman Mart veya Haziran en geç. Evet ilgili komisyon bende kalsın diyor. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Gündemin yedinci maddesi buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/51 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 29L, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar bu meşhur bizim Siyami, Nabi abilerin, Gök’lerin yeri. Kavşak uygulamasıyla bir kısmı kamulaştırılmıştı. Arta kalan yine de fena değil ne kadar kaç dönüm bir yer?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 2 dönüm falan bir yer kalıyor. Bununla ilgili bir talepleri var. Emsal iki mi diyor orada?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu 5000’likti değil mi? Ticaret + Konut değil mi?

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet şeye bakıyor, İzmir yoluna bakıyor. Kavşakta. Söz almak isteyen var mı gündemin yedinci maddesi ile ilgili? Komisyondan oy birliği ile geliyor. Emin vermeseydin döverdi seni Siyami abi. Evet söz almak isteyen yoksa gündemin yedinci maddesi ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sekiz’i lütfen arz edelim.

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/52 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4D, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin sekizinci maddesi bir önceki gündemle ilgili olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Yer biraz önce bahsedildiği kavşağın orası emsal 2, yükseklik 15,50 doğru mu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bölgedeki yapılaşmalarda örnekler var mı? Görebilir miyiz? Karşı tarafta, orada sağda.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 18.50

EMİN BACAK:Aşağıda var.

ERHAN BEKTAŞ: Alt tarafında Postacılar ve Çöllüler'in yeri var.

ÖMER FARUK MUTAN: Onlarınki var değil mi orada? Ne kadar onlar?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı. 5 kat. 15,50. Emsal onlarda da 2 galiba değil mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İmar Komisyonu oy birliği diyor. O bölgede dikkat ettiyseniz kavşak oraya geldikten sonra çok iri gibi görünen binalar bile ufaldı neredeyse. Değil mi? Yani böyle gözü rahatsız ediyordu. Oraya oturunca, hatta bir çoğunun boyu kavşağı bile bulmuyor. Daha aşağıda falan kalıyor. Yani oralarda katları kısa tutmak da hepten ölecek, üzerine yıkılacak gibi kalıyor kavşakta. Evet, gündemin sekizinci maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Bir önceki ile ilintili. Yoksa gündemin sekizinci maddesindeki ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dokuz.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/53 sayılı kararı ile İmar Komisyınu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 498, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar, var mı bir şey başka?

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Burası yine yeni Kepez diyelim. Yukarı hastanenin olduğu bölge. Kocakır Mevkii. Herkese vermiş olduğumuz plan notları. Yani bu Meclis'in herkese vermiş olduğu plan notlarının aynısı değil mi? Farklı bir talep yok?

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, komisyondan da oy birliği ile geliyor. Söz almak isteyen varsa söz vereyim yoksa oylamaya geçeceğim. O zaman gündemin dokuzuncu maddesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile geçmiştir. On, gündemin onuncu maddesi.

ERHAN  BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/54 sayılı kararı ile İmar Komisyınu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 486, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar, aynı dokuzda olduğu gibi yine İzmir Yolu'nun üst tarafındaki bir bölgede. Kooperatife ait, Alkımkent Konut Yapı Kooperatifi'ne ait. Plan notları talepleri var İmar Plan Değişikliği üzerinden. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yoksa gündemin onuncu maddesi ile alakalı ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onbir.

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/55 sayılı kararı ile İmar Komisyınu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2B, Ada: 387, Parsel: 1-2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar sehven bir hata yaptım. Ben onu düzelteyim. Şubat Meclisi dedim, Mart Meclisi olacak. Hiç kimse de uyarmadı beni.

HALİL UYANIK: Ben fark ettim ama bozuntuya vermek istemedim.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir önceki Meclis Tutanak dedim, Ocak falan dedim. O da Şubattı. Bari toplantı bitmeden düzelteyim.

HALİL UYANIK: Ben fark ettim ama şeyi bozmak istemedim.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır ben şimdi baktım, önüme aldım, dedim ki Mart ayındayız biz. Nisan'ı belirleyeceğiz bir sonraki maddede.

HALİL UYANIK: Ama orada Başkanım bir önceki dediniz ya...

ÖMER FARUK MUTAN: O yeterli galiba değil mi?

HALİL UYANIK: Tabi.

ÖMER FARUK MUTAN: Teşekkür ediyorum. Nisan'ı açacağım ama ben yine açtım Mart. Zaten Marttayız dedim. Şimdi Nisan'ı açacağız ama tabi bu gündem ile ilgili söz almak isteyen var mı? Komisyondan oy birliği ile geliyor. Bunu daha önce izah etmiştim ben size, biliyorsunuz. Evet, gündemin onbirinci maddesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin onikinci maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, önümde tabi takvim eski olunca ondan oldu. Ne diyorsunuz arkadaşlar? 1'i Cumartesi, 2'si Pazar.

OZAN TOPSOY: Pazar günü olsun.

ÖMER FARUK MUTAN: 3 Pazartesi, olur vallahi. Çalışkan Meclis. Çanakkale 17.00'den sonra yapıyor. Habire kavga edip duruyorlar. Gereksiz gündemlerle böyle gereksiz, anlamsız. Yani yerelde, bizim gündeminiz ne? Yerel değil mi arkadaşlar sonuçta? Yerel yani. Anlamsız anlamsız. Bu ara bugün yerel basında çıktı. İlgililerine de teşekkür ediyorum. Kepez Çay Islahı yer teslimi yapıldı. Şu anki mevcut kanalizasyon ve su işimizi yapan müteahhitler aldı doğru mu?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Proje tadilatları sürüyor. Bir iki yerde işte köprüler, menfez yapılacak vb. Bu yıl içinde inşallah bitecek, öyle görünüyor. İş bitim süresi falan ona işaret ediyor. Böylece o çaya basan sulardan, şunlardan, bunlardan inşallah kurtuluruz diye düşünüyorum. Katkısı olan herkese de teşekkür ediyorum. Nisan ayında hangi günde yapalım diyorum.

ADİLE BENGİ ALBAYRAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun mu arkadaşlar? 5 Nisan Çarşamba saat 15.00'de Nisan ayı Belediye Meclis Toplantısını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, önergelere geçiyoruz arkadaşlar.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı'na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Ada: 192, Parsel: 7'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, Yüksel ÖZDEMİR, Meclis üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar ilgili komisyona gidecek ama eski muhtarımızın oğlu Hüseyin CEYLAN. Evlerini biliyorsunuz değil mi? Bulut Sokak'ta, orada. Evet, birleşmesi gerekiyor arkadaki parselle. Birleşmeyeceğiz dediler. Ayrı yapmak istiyorum. Bir an önce yapmak istiyorum dedi. O önergeyi de gündem oluştuktan sonra getirdiği için komisyona gidecek. İlgili departman size detaylı bilgileri verir. İlgili önergenin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Gündemin ikinci maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı'na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A, Ada: 0, Parsel: 6448'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Hüsamettin ÜNVER, Meclis Üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar ilgili müteahhitleri hep aynı. Şu parseli biliyorsunuz. Recep oradan bir parça kopardı. Öndekiler parsel hakkını yitirmesin, mağdur olmasınlar diye onlara verdi. Ön taraf farklı bir bantta gidecek, arkadaki de farklı bir bantta gidecek. Talepleri var. Geldi işte arka çekme şöyle olsun, böyle olsun. Onları komisyona havale edeceğiz, bilginize. Söz almak isteyen varsa vereyim yoksa İmar Komisyonu'na yollayacağız ilgili önergeyi. Evet, ilgili önergenin İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Üçüncü önergeyi okuyoruz.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı'na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A, Ada: 0, Parsel: 6448'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır.Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Erhan BEKTAŞ, Meclis Üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgilisi Onur TÜRKER arkadaşlar. Mustafa TÜRKER'in oğlu. Mustafa TÜRKER'i herkes tanır ama Onur'u tanımayabilir. Burası yine Kalabaklı tarafında bir alan. Hastane, göster evet. Talepte bulundu. İlgili kurumlara yazdık. Tarım'a gitti geldi. Kamu yararı kararı alın dediler. Aldık, oradan Bakanlığa gitti. Bakanlıktan onanarak geldi. Yetişmedi. Yetişseydi Başkanlık gündemi ile girecekti. Önerge ile girdi. Komisyona gidecek. Bu 5000'lik Plan Değişikliği, Nazım İmar Plan Değişikliği, ilave. Talebi bu. Komisyona gidecek.

EMİN BACAK: Yer kaldı mı orada?

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Yani bu şimdi...

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Son sınır bu.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Onun karşısı sondu da ondan diyorum.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şu anda mevcut 1/100.000'lik içinde, imar alanı içinde bu.

EMİN BACAK: Bitti yani, son.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, son.

EMİN BACAK: Geçen de öyle bir şey oldu.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İşte bu dedik ya Maliye'deki hikaye. Bakalım bence Adli Tıp Kurumu orada bir yere gelebilir. Bu ilgili Genel Sekreter Özel İdare'nin bir geldi gitti. Dedik bak burada yer var, bizim yere sulandılar. Mahkeme'ye verin, çekin alın buranın bir bölümünü Adli Tıp Kurumu gelsin dedik. O da orası. Evet, ilgili önergenin, 3 nolu önergenin ilgili komisyona, İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dört.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı'na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A / H16C- 19A-2B, Ada: 0, Parsel: 6448'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Erhan BEKTAŞ, Meclis Üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: Yine aynı yer arkadaşlar. İlgili yine aynı şahıs. 1/1000'lik. Komisyona gidecek. Komisyonda kırılacak, yeşili, yolu, izi ortaya çıkacak efendim. Doğru mu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: DOP'unu hesaplayacaksınız, ona göre. Evet, ilgili önergenin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Son önerge.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı'na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 844-852-853-854-868 nolu parseller Atıksu Arıtma Tesisi alanında kalmakta olup, parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılması ve kamulaştırılması için Belediye Başkanı'na ve Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi hususunda, konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, biliyorsunuz bu üçüncü etap için. İkinci etap için yapacağız, o ayrı. Onda da teknik olarak işte bir takım sıkıntılar var. Şöyle yani: Mevcudu üzerinden kazıklı sistemle yapılması bir maliyet getirmekle birlikte bölge çay yatağı içinde olduğundan kazıklar üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Yoksa mevcut olan şu yapıya zarar verebilir ama bizim şu andaki kamulaştırmayla alakalı talebimiz bir üçüncü etap noktasından hareket ve hızla büyüyoruz. Ona bir an önce dokunmak için bir kamulaştırma gerçekleştirmemiz lazım.

EMİN BACAK: Yetecek mi Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Yetecek yetecek.

EMİN BACAK: İçeri doğru da alabiliriz.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yok. Başka bir yere de yapılabilir. Sorun değil. Mesela İzmir Büyükşehir'de ciddi oranda yani sayıda arıtma var. İlla hepsi bir arada olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Alırsınız bir tanesini oraya yönlendirirsiniz, bir tanesi başka bir yere dağıtır. Evet, buranın kamulaştırılması ile ilgili yetki, Encümen'e ve bana, Belediye Başkanı'na. Bana derken şahsıma değil, Belediye Başkanı'na. Yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Kamulaştırma ile ilgili İller Bankası ile görüşün, kaynağını oradan yapacağız.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Çünkü veriyor biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, gündemimizi tamamladık, önergeleri de bitirdik. Hayırlı, ne dedim? Hayırlı mı dedim? Evet, arzu ederseniz temenniler bölümüne geçelim. Konuşmak isteyen, ülkenin siyasi gündemi ile ilgili, iyi dileklerini, söylemlerini belirtmek isteyen varsa Kepez Belediye Meclisi kürsüsü buna açıktır. Söz almak isteyen olursa işaret buyursun, söz vereceğim.

ALİ AYGÜN: Başkanım 01-07 Mart Deprem Haftası nedeniyle Jeofizik Mühendisleri Odası'nın bir mesajı var. Onu okuyabilir miyim?

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi.

ALİ AYGÜN: 01-07 Mart Deprem Haftası. Ülkemiz dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın 2012 verilerine göre, 1900-2012 yılları arasında 112 yıl içerisinde, 112 hasar yapıcı deprem olmuş ve depremler nedeniyle 86.833 kişi hayatını kaybetmiş ve 563.647 yapı yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür. Ülkemizde hasar yapan depremlerin ortalama tekrarlanma süresi açısından ise yaklaşık her yıl bir yıkıcı deprem olmaktadır. Her yıl düzenlenen 01-07 Mart Deprem Haftası ve benzer etkinliklerin amacı yakın tarihte yaşadığımız depremlerdeki büyük acıları ve deprem gerçeğini unutmamak ve unutturmamaktır. Türkiye deprem riski açısından dünyanın en önde gelen ülkelerindendir. Depremler geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacaktır. Yapılması gereken, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası için gerekli tedbirleri zamanında almaktır. Bugünkü teknik bilgilerle depremin ne zaman olacağı belirlemek mümkün olmadığından, her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmak gerekmektedir. Uzmanlar tarafından tek seferde kırılması halinde 7.6 büyüklüğünde deprem üreteceği ifade edilen olası Marmara depremi başta İstanbul olmak üzere bütün Marmara Bölgesini etkileyecektir. Yaşanacak depremde can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınacak önlemlerle ilgili gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Özellikle deprem toplanma alanları belirlenmeli, deprem master planları hazırlanmalıdır. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası olarak; Ülkemizin dünyanın en etkin deprem kuşaklarında yer aldığını, ülkemizdeki deprem gerçeğini unutmayacağız, unutturmayacağız. Yaşadığımız depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası. Teşekkür ederim.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben teşekkür ederim. Bu konu ile ilgili Beldemizde bir gelişme var. Onu sizlerle paylaşayım. Bir prefabrik yapı bulduk bir müteahhit arkadaştan. Onu şu anda mazgallı mı diyelim, davlumbazlı mı diyelim bölgenin alt tarafında bir alan vardı. Getirdik oraya koyduk. AKUT ile iş birliği yapıyoruz. AKUT bir kamu yararına dernek. Ona verdik işte dosyalarını hazırlıyorlar. Belki bir dahaki Meclis'e  o gelecek. Onlar bizim için de şans mı diyelim? Şans diyelim tabi. Yani bir deprem kuşağında bir yerleşim alanı. Bu konuda özellikle körfez depremi ile birlikte, daha sonra yurtdışına gidip eğitim meğitim vb. gönüllülük üzerine inşa edilmiş bir grup Kepez'de yerleşik yaşayacak. Tatbikatlar yapacağız belki. Toplanma yerlerini güncelleyecekler, bize yol gösterecekler. Şu anda bizim bir master planımız var ama güncellemek lazım. Al işte sallanıyoruz. Dün Samsat sallandı falan. Olmayacak diye bir şey yok. Biz elimizden geldiğince işte deprem konteynerleri oluşturuyoruz özveride bulunarak Meclis kararı üzerinden. Onlara da zaman zaman bakıyorlar içine dışına. Belki AKUT ile birlikte daha da geliştireceğiz olayı ki gelişecek, inanıyorum. Zannediyorum önümüzdeki ayda faaliyete geçerler. O kararı da bir an önce getirirlerse, getirdiler mi bilmiyorum ama keşke Meclis'e soksaydık.

ADNAN KÖSE: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben size yol göstereyim o zaman. Şu anda Diyaliz diye geçen o binanın tapusu mapusu yoktu. Bina yapılmıştır öyle mi Eşref Bey?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Burada diye işaret edilmiştir, bitmiştir. Elektriği, suyu, gazı her şeyi de vardır. Aynı yol izlenirse bir an önce yol kat ederiz. Kimse topu birbirine atmasın, ilgili departmanlar. Bakın söylüyorum, örnek orada Diyalizdir. Orası bütün bir parseldir, öyle midir? Öyledir. Ama orada bir bina vardır. Aynı yolla gidin lütfen ve hızlandırın. Evet, böyle bir konu vardı, bilgilendirmiş olayım sizi de.

HALİL UYANIK: Başkanım sivri sinekle mücadele konusunda bir çalışma var mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Var var tabi. İhale ettik onu, devam ediyor. Şu anda üzerindeyiz onun. Sizin kanlarınızı emdirmeyeceğiz.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Larvaya başladık.

HALİL UYANIK: Zaten önemli olan larva.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Şubat ayında başlıyoruz arkadaşlar, bilginize. Geçen yıl var mıydı sinek falan?

HALİL UYANIK: Geçen sene yoktu.

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam öyle olsun. Zaten komisyona gitti. Düzelttiğin için teşekkür ederim. Gelince arkadaşlar bakarlar. Bulut yan sokaktı değil mi? Şurası yani.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Düzelttiğin için teşekkür ediyorum. Kayıtlara girsin lütfen. Evet arkadaşlar, toplantıyı bitiriyorum söz almak isteyen yok ise. Hepinize hayırlı günler diliyorum. 03.03.2017

 

 

Ömer Faruk MUTAN                        Erhan BEKTAŞ                     Hüsamettin ÜNVER

 

     Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                Katip Üye