T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

 

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                                                                                          07.04.2014

KONU:Meclis Toplantısı. 

                               

İLAN

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

  

 

Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı NİSAN Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 08.04.2014 çarşambagünü saat 15:30’da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır, ilanen duyurulur.

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM

--------------  

1.Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin seçimi,

2.Katip Üye Seçimi,

3.Encümen Üyeleri Seçimi,

4.Denetim Komisyonu Üye Seçimi,

5.Plan Bütçe Komisyonu Üye Seçimi,

6.İmar Komisyonu Üye Seçimi,

7.Sosyal Yardım Komisyon Üye Seçimi,

8.Katı Atık Yönetim Birliğine Üye Seçimi,

9.Kazdağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliği Üye Seçimi,

10.Asos Truva Turzim Alt Yapı Hizmetleri Birliği’ne üye seçimi

11.Faaliyet Rapor Onayı,

12.Kadro Derece Değişikliği,

13.Ek Gelir Tarifesi,

-İmar durum belgesi ve belge tasdik ücreti görüşmeleri.

-Mesul Müdürlük Belgesi düzenleme ücreti, Canlı Müzik İzin Ücreti, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yenileme ücreti.

14.Taşınmaz mal satış  yetkisinin Encümen’e devri

15.Belediyemiz Meclisinin 05.03.2014 gün ve 2014/054Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Cumhuriyet Mahallesi 29K imar paftasında Uzun Sokağı kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Tadilatı, 

16.Belediyemiz Meclisinin 05.03.2014 gün ve 2014/55 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen; Cumhuriyet Mahallesi 29K-IIb imar paftasında Uzun Sokağı kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatı, 

17.Belediyemiz Meclisinin 2014 MAYIS Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti,

18.Kapanış.

 

 DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE