T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 

SAYI  :13074786-301-03/                                                                                                                                                                             30.01.2014

KONU:Meclis Toplantısı.

 

 

               Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı ŞUBAT Ayı Meclis toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.02.2014 ÇARŞAMBA günü saat 15:00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

               Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

Hüsamettin ÜNVER

Belediye Başkan V.

 

 

GÜNDEM

--------------

1.Belediyemiz tarafından 2014 Yılında yapılacak olan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler hakkında görüşülmesi,

2.Maktu (Zabıta ve İtfaiye) çalışma ücretlerinin görüşülmesi,

3.Parklara İsim verilmesi hakkında görüşülmesi,

4.Belediyemiz Meclisinin 07.01.2014 gün ve 2014/20 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:1, parsel:383’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı,

5.Belediyemiz Meclisinin 07.01.2014 gün ve 2014/24 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet ve Boğazkent Mahalleleri üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu,

6.Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-13c-3d, parsel:1258’de kayıtlı taşınmaz üzerinde kamulaştırma kararının alınması,

7.Belediyemiz Meclisinin 2014 MART Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti,

8.Kapanış.

 

 

DAĞITIM 

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE

 

30.01.2014 A.DUMAN

30.01.2014 B.ATAN